Uw mening telt voor ons mobiliteitsplan!

Mobiliteit is belangrijk. Winkelbezoek, werk, de kinderen naar school brengen. In onze gemeente moeten we de wegen daar goed voor inrichten. Daarom stellen we een mobiliteitsplan op. Graag horen wij van u welke plekken in de gemeente u verkeersonveilig vindt. Kom ook meepraten op één van de bijeenkomsten die we hiervoor organiseren.

Waarom maken we een Mobiliteitsplan?

Het is meer dan 14 jaar geleden dat het laatste Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) is opgesteld. Een eeuwigheid in verkeersland. Er zijn veel veranderingen geweest in op welke manier we ons verplaatsen. In het nieuwe mobiliteitsplan gaan we aangeven op welke manier de gemeente Heerde de komende jaren met deze veranderingen wil omgaan.

Uw mening telt opnieuw!

We willen met u samenwerken om de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in de gemeente te vergroten. In 2020 is al een enquête gehouden over verkeer. Maar dat is een tijdje terug. Het is belangrijk om te blijven weten hoe u over bepaalde zaken denkt. Daarom nodigen we u uit om opnieuw uw stem te laten horen. Dit kan onder andere via het invullen van een enquête tijdens de inloopbijeenkomst.

Wat gebeurt er met uw inbreng?

De input van de inloopavonden verwerken we in de definitieve ‘beleidsuitgangspunten mobiliteitsplan’. Het huidige concept kunt u vinden via www.heerde.nl/gemeenteraad, waarna u de zoekterm ‘mobiliteitsplan’ gebruikt. U komt dan bij een themabijeenkomst waar u het document kunt inkijken. Het stuk is ook tijdens de inloopavonden in te zien.

We zien u graag op een van de bijeenkomsten

U bent van harte welkom tussen 19.30 en 21.00 uur:

6 februari            Veessen Vorchten, MFC De Verbinding Kerkweg 19A Vorchten

8 februari            Heerde, De Heerd Heerde, Griftstraat 8 te Heerde in de Schoolzaal

13 februari         Wapenveld, Hof van Cramer, Putterweg 2d Wapenveld