Toekomstbestendige Bedrijventerreinen

       & Netcongestie

Duurzame bedrijventerreinen is niet alleen een speerpunt van Bedrijven Contact Heerde maar ook van Wethouder Meijer, Gemeente Heerde. Provincie Gelderland ondersteunt projecten om bedrijventerreinen te verduurzamen en het organiserend vermogen te vergroten. Om deze doelstellingen te realiseren is het Parkmanagement opgericht onder de vlag van Bedrijven Contact Heerde. Middels een co-subsidie vanuit de Provincie en een bijdrage vanuit Gemeente Heerde is per 1 December 2022 een parkmanager actief binnen onze gemeente.

Verduurzamen voor ondernemers is geen eenvoudige taak, daarbij komt dat de ondernemer ook nog eens vaak tegen gebrek aan tijd en/of kennis loopt waardoor potentiële plannen blijven liggen.

Echter doordat we in ons gehele land op dit moment te maken hebben met netcongestie op het energienet, feitelijk is dit een file op ons stroomnetwerk, is de opgave voor ondernemers om te verduurzamen in een stroomversnelling te komen. Uiteraard geven de hoge kosten voor energie en gas ook een duwtje in de rug.

Onder leiding van de parkmanager is er een werkgroep samengesteld bestaande uit enkele enthousiaste ondernemers, veelal grootverbruikers gevestigd in onze gemeente.

Energie in de toekomst

Een vraag die we onszelf nu mogen stellen is; hoe gaan we de komende 10 jaar onze bedrijfsactiviteiten uitvoeren en ons wagenpark electrificeren zonder de garantie dat er voldoende stroom beschikbaar is?

Minister Jetten heeft onlangs de noodklok geluid in Den Haag; hij vraagt hierbij om mitigerende maatregelen als het gaat om het versnellen van werkzaamheden rondom de infrastructuur van TenneT en Liander. 

Het onderstation in Hattem is overbelast, er is op dit moment al een kritisch punt bereikt en de codering staat op rood. Terugleveren van opgewekte energie op het net is stopgezet. 

TenneT heeft de afgelopen maanden een netcongestie onderzoek uitgevoerd maar helaas zijn er maar 35 bedrijven binnen de provincies Flevoland, Gelderland en Utrecht die bereid zijn om te piekshaven; dat wil zeggen geen energieverbruik in de piekmomenten wanneer de vraag naar energie het hoogst is. 

Een bedrijf dat zonnepanelen wil plaatsen op het dak wordt op dit moment geadviseerd dit niet te doen. De opgewekte energie kan niet op het net gestuurd worden en gaat feitelijk verloren in de avonden en weekenden. 

Wat kan er dan wel?

Smart Energy Hub 

Een Energy Hub kan een oplossing bieden voor ondernemers in Heerde & Wapenveld.  Energy Hubs leggen slimme verbindingen tussen de productie, de opslag en het verbruik van duurzame energie. 

Op dit moment heeft de werkgroep TBB presentaties bijgewoond van o.a. Kenter, Firan, Groendus & Energy Check. De werkgroep heeft advies ingewonnen van diverse experts en een stappenplan opgesteld waarin 1 sleutelwoord wordt toegepast; collectief.  

Grootverbruikers in Heerde & Wapenveld zitten aan de piek van hun gecontracteerde vermogen. Verhogen van de bestaande aansluiting is niet mogelijk, het net zit aan haar maximale capaciteit. Steeds vaker gaan deze bedrijven over hun piekvermogen waarna er boze brieven op de deurmat vallen. 

Een aantal bedrijven geeft aan voldoende duurzame energie op te wekken en heeft daarmee ook ruimte binnen het GTV ( gecontracteerd vermogen ) dit vermogen kan wellicht aan de buurman worden toegekend zodat daar geen stagnatie van de bedrijfsvoering ontstaat. 

Door als grootverbruikers gezamenlijk de krachten te bundelen, GTV’s te koppelen in een groeps-TO ( transport overeenkomst ) en daarbij actief te sturen op energiebesparing achter de meter, maar ook piekshaving toe te passen helpen we elkaar. 

Samenwerken blijkt de sleutel naar energie in de toekomst.

 

Stappenplan

Stap 1; Initiëren

Inventarisatie gecontracteerde vermogens, probleemdefinitie, consortiumvorming en ambitiebepaling

Stap 2; Verkennen

Werkelijk verbruik meten & in kaart brengen via dashboard van www.bedrijventerreinaanpak.nl

Stap 3; Schetsontwerp energy hub

Inventarisatie van groei -en verduurzamingswensen onder de ondernemers, energieverkenning van energieprofielen, technische toets, financiële toets en juridische check

Stap 4; Ontwerpen

Ontwikkelen van een haalbaar ontwerp en exploitatiemodel, samenwerkingsvorm, ontwerpaanpak, financieringsbesluit

Stap 5; Realiseren

Contractering, formaliseren van afspraken, oprichten entiteit, technische realisatie, beheer, onderhoud en exploitatie

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Of bent u grootverbruiker in de Gemeente Heerde en wilt u aansluiten bij de stuurgroep?

Neem contact op met de parkmanager via 06 – 59 83 09 10