Collectief laadplein

Transitie naar electrische logistiek is dichterbij dan we denken en vraagt nu onze aandacht. In de nabije toekomst is het voor vervoerders en andere ondernemers niet alleen voordeliger om over te stappen op elektrisch, maar in veel gevallen zelfs noodzakelijk.

Er zijn 3 factoren die zorgen voor de snelle transitie van fossiele brandstof naar electrificatie in de logistiek; Ten eerste bestaat het aanbod van nieuwe vervoersmiddelen steeds meer uit electrische modellen, zeker door de komst van e-trucks. Ten tweede zijn de zero-emissiezones in opkomst waarbinnen alleen voertuigen zijn toegestaan die geen CO2 uitstoten en ten derde wordt de ‘TCO’ total cost of ownership, feitelijk de kostprijs per kilometer inclusief aanschaf, onderhoud en afschrijving, lager dan die van dieselvoertuigen.

Echter is wel een kink in de kabel, het klinkt allemaal prachtig wat hierboven staat maar is het ook realiseerbaar?

Voorwaarde en wel de belangrijkste voorwaarde van electrificatie op vervoersmiddelen is dat de laadinfrastructuur tijdig uitgerold wordt in ons land.

Dat heeft grote gevolgen voor het onderliggende stroomnet en de huidige infrastructuur. Beiden zijn niet toereikend om deze transitie te ondersteunen.

Netcongestie; de file op het stroomnetwerk van TenneT gooit roet in het eten. Echter ondernemers worden door de overheid verplicht te electrificeren maar laadpalen kunnen niet meer worden aangesloten door LIANDER omdat er onvoldoende stroom beschikbaar is in onze regio, feitelijk ons gehele land.

Krachten bundelen

Veel ondernemers in onze gemeente staan voor deze grote uitdaging. Door onze krachten te bundelen en samen op zoek te gaan naar wat er WEL mogelijk is voor onze gemeente is er een werkgroep opgericht. 

Onder leiding van de parkmanager komen de gemeente en een aantal ondernemers regelmatig bij elkaar om te werken aan een collectieve oplossing. 

Een oplossing kan zijn een collectief laadplein in de vorm van een solar carport. De opgewekte energie kan direct worden toegepast in het opladen van voertuigen. Voor personenauto’s en kleine bestelbusje is dit afdoende maar een E-truck vraagt 10 keer zoveel vermogen als een electrische auto. 

Strategisch is een laadplein aan de Europaweg in Heerde een wens. De werkgroep is op dit moment aan het onderzoeken of een laadplein onderdeel kan uitmaken van de Energy Hub Europaweg.

Daarnaast biedt ondernemer Jan-Pieter van Laar van Bouwbedrijf van Laar de mogelijkheid voor een openbaar laadplein voor zijn bedrijfspand aan de Vlijtweg. Om dit te realiseren is Jan-Pieter afhankelijk van de hoeveelheid energie die vrijgespeeld wordt door de Energy Hub Europaweg. Liander geeft aan voor laadpalen niet voldoende capaciteit te kunnen leveren. 

Door onze krachten en ervaringen te bundelen ontstaan er collectieve projecten voor ondernemers, door ondernemers.

Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met de parkmanager.