Collectieve inkoop energie

Door collectief duurzame, donkergroene energie in te kopen, kunnen veel ondernemers besparen op de maandlasten.  Een lokale marktplaats van duurzaam opgewekte energie kan een onderdeel worden van de op te richten Smart Energy Hub. 

Electra & Gas

Door het volume van bedrijven te bundelen in een inkoopcollectief, kan voor alle deelnemers een flinke korting worden gerealiseerd op de kosten voor elektra. Een besparing dat voor de ondernemer zelfs kan oplopen naar zo’n 20 à 30 procent van het kale leveringstarief.

Groene Energie

Steeds vaker kiezen ondernemers voor duurzame energiebronnen in plaats van traditionele grijze energie. Zo worden op steeds meer bedrijfspanden zonnepanelen geplaatst. Het gebruik van duurzame energie sluit aan bij het maatschappelijk verantwoord ondernemen en draagt bij aan de algehele energie transitie. 

Groene Energie heeft 2 grote voordelen

  1. Het zorgt voor minder tot geen CO2 uitstoot
  2. Groene stroom is onuitputtelijk

Groene stroom wordt opgewekt uit duurzame energiebronnen zoals zon, wind, water en bepaalde vormen van biomassa. Biomassa is een verzamelterm voor hout, groen afval en dierlijk afval. 

De prijzen van groene en dus duurzame energie zijn variabel en afhankelijk van vraag en aanbod. 

Heeft u interesse in een vrijblijvend voorstel voor collectieve energie inkoop? Neemt u dan contact op met de parkmanager; 06 – 59 83 09 10