Keurkmerk Veilig Ondernemen

Een onveilige omgeving zorgt voor schade en overlast en kan het ondernemen behoorlijk in de weg zitten. Om een veilige bedrijfsomgeving te waarborgen voor zowel ondernemers, werknemers als bezoekers is het van groot belang collectief op te treden tegen overlast, criminaliteit en het onderhoud en beheer op de bedrijventerreinen aan te pakken. 

Onder het Keurmerk Veilig Ondernemen ontstaat een samenwerking tussen gemeente, politie, brandweer en ondernemers.

Sinds een aantal jaren besteed gemeente Heerde in samenwerking met buurtgemeenten, Oldebroek, Hattem en Wezep aandacht aan het KVO-B door deelname aan de werkgroep. 

De werkgroep KVO-B werkt conform een plan van aanpak en adviseert maatregelen. 

Het gaat bijvoorbeeld om maatregelen als:

  • het organiseren van themabijeenkomsten voor en door ondernemers 
  • georganiseerd toezicht door politie en beveiliging
  • beter verlichten van panden, wegen, plaatsen van camera’s
  • investeringen in openbare ruimte (groenvoorziening, straatverlichting)
  • ondermijning & cybercriminaliteit

Het KVO-B keurmerk heeft direct effect op het veiligheidsgevoel van ondernemers, werknemers en burgers. Vaak is er een structurele verbetering van samenwerking tussen ondernemers en andere partijen te zien. 

Nog een bijkomend voordeel; Een aantal verzekeringsmaatschappijen geven korting op de premie als het bedrijventerrein voldoet aan het Keurmerk Veilig Ondernemen. 

 

WhatsApp Preventie

In navolging van onze buurtgemeenten waar de preventie app reeds succesvol te noemen is, starten we in Heerde & Wapenveld nu ook met een speciale preventie app voor ondernemers op de bedrijventerreinen. 

Een aantal ondernemers heeft zich reeds aangemeld als deelnemers, daarnaast is ook de Wijkagent mw. Agterhuis lid van de preventie-groep en is de Veluwse Beveiliging aangesloten. 

Samen zorgen we voor veilige bedrijventerreinen! 

Meld u aan bij de parkmanager! 06- 59 83 09 10 

Calamiteitenkaart