Wie zijn wij

Onze vereniging bestaat momenteel uit circa 70 leden; allemaal bedrijven die achter de doelstellingen van de vereniging staan.

Belangenbehartiging  –  Informatieuitwisseling  –  Netwerken

Met een lidmaatschap van Bedrijven Contact Heerde komt u in contact met vele ondernemers, vergroot u uw kennis en bent u betrokken bij beslissingen die van invloed kunnen zijn op uw ondernemerschap in onze regio. Kortom een krachtige omgeving voor de actieve en betrokken ondernemer uit onze regio.

Bestuur en commissies

Secretaris

Vacant

algemeen@bedrijvencontactheerde.nl

Algemeen Bestuurslid

Activiteitencommissie:

Bé van Ark (van Ark Holding BV)
Henri van Beek (Vakfoto van der Beek)
William Boeve (Omnia 4 Office)

Onze doelstellingen:

  • Het behartigen van de belangen van haar leden op plaatselijk, regionaal en landelijk gebied;
  • Het voeren van overleg met andere organisaties en instanties, waaronder de overheid;
  • Het bevorderen van kontakten tussen de leden;
  • Het organiseren van alle aktiviteiten welke aan het doel dienstbaar zijn.

BCH organiseert meerdere keren per jaar een lunchvergadering (van 12.30 uur tot 14.00 uur) en daarnaast een aantal netwerkbijeenkomsten. Dit laatste veelal samen met de bedrijvenkringen uit Hattem en Oldebroek.

Contributie

Samenwerking

Verbinding

Belangenbehartiging

Evenementen

Onze partners